AGRI Advocacy

 

Panahon na! Bigyan ng mas malaking pansin ang AGRIkultura!

Anim sa bawat sampung pamilyang mahirap ay nasa hanay ng mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura.

Ang pag-unlad ng Pilipinas ay nakasalalay sa modernisasyon at wastong pagpapatupad ng mga batas tungkol sa AGRIkultura.

Dapat bigyan ng sapat na atensiyon ang mga maliliit na magniniyog, mga magsasakang nagtatanim ng gulay, abaca, saging at pagkaing panseguridad (food security) at iba pang puno at tanim na pangkabuhayan (small cash crop income).

Dapat nang wakasan ang patuloy na pagtaas ng gastos sa pagsasaka, kakulangan ng modernong makinaryang pambukid (farm machinery) at di-angkap na pagaaral upang magkaroon ng sariling binhi (seed production) o butong pananim ang mga magsasaka.

Kung hindi sila matutulungan sa lalong madaling panahon, nandyan din ang nakaambang palakol na maaaring pumatay sa magsasaka — ang pagpasok ng produktong agrikultural mula sa ibang bansa (trade liberalization).

Patuloy ang pananalasa ng bagyo at baha. Nagbabago ang panahon (climate change). Ang hanay ng magsasaka at buong sektor AGRIkultura ay nangangailanagn ng dagdag at mas maayos na teknolohiya.

Ang AGRI party list (125) ay naghahain ng platapormang magbibigay pansin sa mga nalilimutan ngunit mahahalagang isyu sa sektor ng AGRIkultura.

1-2-5 AGRI Platform

ISANG probinsya ISANG pananim ( 1 Province 1 Crop! )
Sa bawat probinsiya sa Pilipinas, bibigyan pansin ng AGRI party ang isang produktong AGRIkultural na nangangailangan ng pangunahing atensyon (priority commodity) o isang pananim na nalilimutan ngunit mahalaga (neglected crop).

Sa Cordillera, ang pagpigil sa importasyon ng gulay (pati vegetable smuggling) at walang hintong pagtaas ng butong pananim (seedlings) ay dapat asikasuhin. Mahigit 300,000 libong pamilya sa Benguet ang nalulugi dahil sa pagpasok ng gulay mula sa ibang bansa o dahil sa epekto ng climate change.

Sa Pangasinan at iba pang lugar sa Ilocos at Nueva Ecija, kailangan ng magsasaka ng murang pabuto at organikong pestisidyo para sa kanilang mga gulayan tulad ng kamatis, talong, okra, sibuyas at iba pang gulay. Ang mga tanim na ito ay para din sa hapag kainan o “food security.”

Sa Kabikulan, nagkukulang ng ayuda sa abaka at pili. Patuloy na bumababa ang kinikita ng mga nag-aabaka. Samantala, halos walang pumapansin sa lumalaking demand o paghahanap ng pili resin na ginagamit sa pabango.

Sa Palawan, hindi rin inaasikaso ang almaciga (gamit ito sa varnish) at rattan na siyang pinanggagalingan ng kita ng mga katutubo. Nauubos na at namamatay ang mga puno ng almaciga at rattan.

Sa Leyte at Samar, sadyang nalilimutan na ang kahalagahan ng tanim na gabi. Gabi ang pinagkakakitaan at pantawid-gutom ng maliliit na magsasaka.

Sa Zamboanga at pati na Mindoro, ang pangunahing pinanggagalingan ng kalamansi. Magpapatupad ang AGRI party ng mga programa upang magkaroon ng dagdag na halaga (value added) ang kalamansi. Mahalagang magtayo ng processing plant para makagawa ng exportable calamansi concentrate, calamansi powder at iba pang produkto.

Sa maraming lugar sa Mindanao, nakatuon ang pansin sa mga malalaking kumpanya ng saging. Ang maliliit na magsasaging ay walang sapat na teknolohiya o hindi makakuha ng sapat na puhunan upang umunlad ang buhay. Nang tumama ang bagyong Pablo sa mga probinsya sa Davao at Compostela Valley, libo-libong maliliit na magtatanim ng saging ang nawalan ng kabuhayan.

Ang mga prutas tulad ng sampalok, santol, bayabas, atis, lokal na suha at oranges ay kulang sa atensyon gayong ang mga ito ang pinagkakakitaan ng pangkaraniwang pamilya sa AGRIkultura. May oranges sa Cordillera pero ngayon maraming binebenta na tinatawag na Sagada orange pero galing sa China! Ang malalaking kumpanya ay namimili na ng sampalok para gawing powder. Sa ibang bansa, ang mga prutas ang pangunahing export. Pero hindi ganito sa Pilipinas. Sayang.

Dalawang batas ang tututukang ipatupad sa unang taon ng AGRI party. Maraming batas ang nagawa ng nakaraang Kongreso at Senado. Layunin ng AGRI party na ipatupad ang mga batas pang AGRIkultura.

Hihimukin ng AGRI party ang mga pribadong sektor na tumulong na maipatupad ang sumusunod na dalawang batas:

Republic Act 10068: Ito ang batas na nagtataguyod ng pamamaraan ng pananim na hindi aasa sa mapanirang kemikal at fertilizer at pestisidyo (organic farming). Maraming magsasaka ang sumusubok na ng “organic farming. ” Kailangan tayong magtayo ng sistema at kampanya sa mga kooperatiba at lokal na pamahalaan upang mas lumaganap ang organic farming.

Tama na ang “pilot projects” sa organic farming. Susuportahan na natin ng programa para sa malawakang Organic Farming sa buong Pilipinas.

Republic Act 8800: Layunin ng batas na ito na gawing “competitive” ang ating AGRIkultura sa ambang panganib ng pagpasok ng dayuhang produkto. Mas mura ang presyo ng gulay at prutas na mula sa ibang bansa dahil ang kanilang sistema ng pagtatanim o produksiyon ay moderno, siyentipiko at may sapat na tulong sa kanilang pamahalaan.

Ang RA 8800 ay dapat pag-ibayuhin ang pagpapatupad sa pamamagitan ng modernisasyon ng gulayan, taniman ng puno at pagtigil sa smuggling ng gulay, sibuyas, prutas.

Marami pang batas ang naipasa na tulad ng Agriculture and Farm Modernization Act. Makikipag- ugnayan ang AGRI party sa mga ahensiyang nagpapatupad nito upang mapadaloy ang pondo at tulong-teknikal upang ipatupad ang AGRI platform. Isusulong din ng AGRI party ang mga bagong batas sa modernisayon ng agrikultura.

Pagtutuunang pansin din ng AGRI (125) ang pagpapatuloy at pagpapalawak ng agrarian reform na may kasabay na mga programa para tulungan ang mga magsasaka na mabibigyan ng lupa mapanatili at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Bilang kinatawan din ng mga magsasakang benepisyaryo ng reporma sa lupa, ipaglalaban ng AGRI ang patuloy na pagpapalawig ng CARPER Law pagkatapos ng June 2014 na itinakda ng RA 9700.

Subalit sa unang taon ng AGRI party, uunahin nito ang kaukulang aksyon sa RA 10068 at RA 8800 sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga sector na public at pribado (private-public sector partnerships).

Limang stratehiya ang isusulong upang maipatupad ang ating plataporma.

Una, Access to credit o paghahanap ng ayudang pinansiyal pati na teknikal lalo na sa mga produktong nalilimutan (neglected crop) sa bawat probinsiya. Hihikayatin natin ang mga lokal na negosyante na bilhin ang sariling produkto tulad ng gulay na mula sa kanilang probinsiya o bayan. Kakausapin natin ang mga rural at cooperative bank na suportahan ang lokal na agrikultura. Ito ang tinatawag na private-public sector partnership. Itataguyod ng AGRI ang ganap na pagpapatupad ng batas na RA 10900—The AGRI-AGRA Reform Credit Act of 2009.

Ikalawa, Green Technologies ang susi upang proteksiyunan ang magsasaka sa pagbabago ng panahon, pagbagsak ng produksiyon at walang tigil na pagtaas ng gamit sa pagsasaka. Halimbawa, kailangan ang pagsasanay at pag pondo sa paggawa ng “green houses” sa mga magsasaka ng gulay pati ng bulaklak upang mapangalagaan sila sa epekto ng bagyo o climate change.

Sa tulong ng lokal na pamahalaan, bangko, negosyante (public-private sector partnership), palalawakin ang sakop ng “organic farming” sa buong bansa.

Ikatlo, Research and Development upang maging moderno at competitive ang ating mga produktong agrikultural. Kasama dito ang pagpapadala ng mga lider magsasaka sa ibat ibang lugar pati na sa ibang bansa upang matuto ng organic farming, seed production, organic fertilizer production at iba pang bagong kaalaman. Sa larangan din ng pagsasanay, bibigyan ng dagdag na atensiyon ng AGRI party ang kababaihang magsasaka (women empowerment). Alam natin na mahalaga ang katungkulan ng kababaihan sa AGRIkultura mula sa pagtatanim, pag-ani at pangangalaga ng binhi.

Itataguyod ng AGRI party ang pag-aaral ng tamang kumbinasyon ng tanim at hayop (agri-livestock) lalo na sa mga magsasakang maliit ang lupaing sinasaka.

Ikaapat, Improved farm mechanization. Isusulong ng AGRI party ang pagpapatupad ng batas upang magkaroon ang mga magsasaka ng sapat na makinarya para sa patubig, pag-aararo, pagpapatuyo ng palay, pag-preserba ng gulay at prutas o mga bagong teknolohiya sa pre at post harvest. Isang halimbawa ang isang lokal na organisasyon sa Negros na nagtataguyod ng “ram pump.” Isa itong pamamaraan ng pagdala ng tubig sa mga gulayan at palayaan na hindi kailangan ng generator na magastos sa gasolina.

Magaling ang mga imbentor na Pilipino. Itataguyod ng AGRI party ang mga ahensiya ng pamahalaan, pamantasan, non government agencies na tumutulong sa Farm Mechanization tulad ng Philrice, Naphire, DOST, TESDA, DA-ATI. Itataguyod natin ang pagtatayo ng sentro ng “farm mechanization” sa mga kolehiyo at unibersidad sa bawat bahagi ng bansa na mayroon neglected crop.

Ikalimang stratehiya, iboto ang AGRI Party sa Mayo 13, 2013