AGRI PARTY-LIST
(AGRI-AGRA NA REPORMA PARA SA MAGSASAKANG PILIPINAS MOVEMENT)

AGRI PARTY-LIST – ITINATAG NOONG IKA- 9 NG ENERO, 2005 sa DAVAO CITY BILANG ISANG SAMAHAN NG MGA MAGSASAKA, MANGGAGAWANG –BUKID AT NG KANILANG PAMILYA UPANG IPAHAYAG ANG MGA SULIRANIN, ISAKATUPARAN ANG MGA PANGARAP AT IANGAT ANG ANTAS NG KANILANG DANGAL.

MGA PANINIWALA…

• Pagkakapantay-pantay nang mga karapatan ayon sa pinaiiral ng batas sa agrikultura.
A. Suporta para sa Magna Carta ng mga Magsasaka
B. Mahigpit na kontrol sa pag-aangkat ng mga produktong agrikultural

• Pagpapalawak ng tulong-pinansyal mula sa pribadong sektor at pamahalaan upang matiyak ang masaganang ani.
A. Pagseguro ng mga pananim
B. Pagtatag ng maliitang pautangan sa mga magsasaka at simpleng pagproseso ng mga ito
C. Paglaan ng pondo para sa mga programang pang agrikultura
D. Pagpapatatag ng presyo ng mga produktong pang-agrikultura

• Pagpapahalaga sa kalusugan, karunungan at pangkabuhayan ng bawat pamilyang magsasaka.
A. Libreng Philhealth insurance
B. Gawing patakaran ang libreng edukasyon ukol sa agrikultura at aquaculture

• Pagpapayabong ng kaalaman sa teknolohiya at sa pangangalakal ng mga magsasaka, mamalakaya at mga nag-aalaga ng hayop.
A. Pagpapaunlad ng agrikulturang pangangalakal na inuugnay ang produksyon at merkado